Kunut Duası Okunuşu ve Anlamı
26 Haziran 2024

Kunut Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duası Okunuşu

Kunut Duası (Latin alfabesi ile):

Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusalli ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahsâ azabeke, inne azâbeke bi'lküfâri mülhik.

Not: Arap harflerinin tamamı Türk alfabesinde bulunmadığından bu sadece yakın bir okuyuştur. Anlamı bozulacağından Arap alfabesini öğrenip okunması veya videolardan dinlenerek kulak aşinalığı yapılarak ezberlenmesi tavsiye olunur.

Kunut Duası'nın Türkçe Anlamı:

Ey Allah'ım; Senden mağfireti, Senden yardımı, Senden hidayeti dileriz. Yalnız sana iman eder, sana tövbe eder ve sana güveniriz. Bütün iyilikler için, sana sesleniriz. Verdiğin nimetler için şükrederiz. Seni inkâr etmez, sana isyan edenler ile alakamızı keseriz.

Allah'ım; Yalnız sana ibadet eder, senin rızanı almak için namaz kılar, yalnızca sana secde ederiz. Senin rızana uygun olmak için çalışır, sana geliriz. Senin rahmetini bekler, senin azabından, gazabından korkarız. Senin azabın şüphesiz kâfirlere ulaşır.

Kunut Duası Terim Olarak

Kunut duası, yatsıdan sonra kılınan vitir namazının son rekâtında rükudan önce yapılan duadır.

Vitir namazı üçüncü rekâtta Fatiha ve zammı sureden sonra ayaktayken rükuya varmadan tekbir getirilerek, eller kaldırılıp, tekrar bağlanarak kunut duası okunur. Kunut'ta bu duayı okuyup, Hz. Peygambere (S.A.V.) salavat getirmek sünnettir.

Vitir namazı yalnız olarak ya da cemaatle kılınsın, her ikisinde de imam da cemaat de kunut duasını içinden okur.

Hz. Muhammed (S.A.V.) başka zaman ve namazlarda başka kunut duaları okuduğuna dair hadisler vardır. Ancak, Ebu Hanife'ye göre kunut duası, farz namazda geçici bir süre olarak okunmuş, daha sonra nesh olunmuştur.

Kunut duası, vitir namazından başka namazlarda okunmamaktadır. Ancak bir musibet, bela ve fitne zamanlarında sabah namazı farzında okunabilir.

İmam Şafii ile İmam Malikilere göre sabah namazı farzının rüku ile secdesi arasında, kıyam halinde kunut duası okunur. Bu durum, Maliki mezhebine göre müstehab, Şafii mezhebinde ise sünnettir.

Kunut Duasını Bilmeyenler Vitir Namazında Okuyacaklar:

"Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kına azaben nar" (Bakara Suresi 201. Ayet) duasını okurlar.

Türkçe Anlamı:

Allah'ım; Bize dünyada da ahirette de iyiliği ver ve bizi cehennemin azabından koru.

Üç kere "Allahümmeğfirli" (Allah'ım; bizi bağışla) ya da üç kere "Ya Rabbi" (Ey Rabbim) demesi de caiz olur.

'Kunut

'Kunut', itaat, huşu (saygı), sakinlik anlamını da içerir. Türkçede bunu en iyi olarak 'divan durmak' deyimi karşılamaktadır.

Öyle ise 'kunut', Allah'a karşı saygı nedeniyle alçak gönüllü olup, uzun süre ayakta durma ve Allah'a dua etmektir. Bu anlamıyla 'kunut', kıyam (ayakta durmak) demek anlamına gelir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kunut Duaları Tefsiri

Kunut Duaları Tefsiri

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kunut Dualarının Faziletleri

Kunut Dualarının Faziletleri

Kunut Duaları Meali

Kunut Duaları Meali

Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duası Okunuşu ve Anlamı

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur?

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur?