Kunut Duaları 1

Kunut Duaları 1

Kunut Duası 1; Fıkıh terimlerinde taatte bulunmak, herhangi bir şeyden korunmak ve dua etmek anlamında, kelime itibariyle de ibadet dua ve kıyam anlamlarında olan Kunut Duası, vitir namazının üçüncü rekatında zammı sureden sonra tekbir getirilir okunan dualardır. Vitir namazının üçüncü rekatında Kunut duasını okumak ve tekbirini almak İmamı Azam'a göre vaciptir. İmameyn'e göre de, sünnet olarak kabul edilir. Resulullah Efendimiz ( S.A.V ) vitir namazının faziletleri hakkında şöyle buyurmuştur; " Allahu Teâlâ size bir namazı ziyade kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır". Vitir namazının dünyanın en kıymetli malından bile hayırlı olduğu bilinir. İşte Kunut duaları da bu namazın içinde okunur. Vitir namazının üçüncü rekatında okunan ayet ve süre Kuranı Kerim'den dir. Bunlar okunduktan sonra alınan tekbir ile farklı bir duruma geçilmiş olur ve burada okunan Kunut duaları, Efendimiz aleyhisselamdan rivayet edilen dualardır. Tekbir getirmeden duaları okumak, namazdaki sıradanlığı sürdürmek anlamındadır. Farklı duruma geçmenin şartı tekbirdir. Rivayete göre Hz Muhammed ( S.A.V ) Efendimiz, gece namazını kılarken, üçüncü rekatta rûkuye gideceği esnada cehennemi görmüş ve bu nedenle kendinden geçip elleri çözülmüş, bu durumdan dolayı tekrar tekbir alıp Kunut dualarını okuyarak cehennemden Allahu teâlâ'ya sığınmıştır.

Kunut Duası 1;

Kunut duasının okunuşunu yazmadan önce, doğru bir okuyuş için Arapçasından okunması gerektiğini belirtmek gerekir. Bununla birlikte, Türkçesini okumak için bir kaç durumdan bahsetmekte fayda vardır. Koyu ve kalın harfler kalın okunur. Küçük yazan harfler peltek okunur. ' işareti olan harfler gırtlaktan okunur. Eğer Kur'an Dili bilinmiyorsa bir an önce öğrenip, Arapçasından okumak gerekir.

Kunut Duası 1 Okunuşu;

Âllâhümme innâ nesteı'nûke ve nesteğfiruke ve nestehdik. Ve nü.minû bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelû a'leyk. Ve nüsnî a'leykel Hayra küllehû neşküruke velâ nekfûruk. Ve neHleû ve netrukû meyyefcûruk.

Kunut Duası 1 Anlamı;

Allah'ım! Senden yardım isteriz ve senden günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanır ve Sana tövbe ederiz. Sana tevekkül ederiz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek Seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar edeni ve Sana karşı geleni bırakırız.

Vitir Namazında Okunacak Kunut Dualarına Dair Bazı Meseleler;
  • Vitir namazı, tek başına kılınan bir namaz olup, sadece Ramazan ayında cemaatle kılınır. Cemaatle kılarken, imam Kunut Dualarını sessiz okur. Cemaatte yine kendisi sessiz okur.
  • Namaza sonradan katılan kimse, yine Kunut Dualarını okur fakat, yetişemediği rakâtleri kaza ettiği zaman artık Kunut Dualarını okumaz.
  • Vitir namazında şüpheye düşüp üçüncü rekâtta mı yoksa ikinci rekâtta mı olduğunu kestiremez ise, bulunduğu rekâtta Kunut dualarını okur. Rükû ve secdelerden sonra tekrar kalkıp bir rekât daha kılar ve tekrar Kunut dualarını okur. Sonra rükû ve secdelerden sonra oturarak selam verip namazı bitirir. Eğer birinci rekâtta bu şüpheye düşerse, üçüncü rekât olma ihtimali bulunan bütün rekâtlarda Kunut dualarını okuması gerekir.
Son Güncelleme : 28.04.2021 00:05:16
Kunut Duaları 1 ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kunut Duaları 1 Yorumları

şifre Kırmızı sayı

3 Yorum Yapılmış "Kunut Duaları 1"
bizim kitabımızda farklı yazılmış hangisi doğru bilemedim :(
....... . 11.01.2018
CEVAP YAZ
bence çok güzeldi öğretmenim çok beğendi
Sevimli Pati . 27.03.2018
CEVAP YAZ
Cok güzel deyil
Hasan . 01.07.2017
CEVAP YAZ
Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur
Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur
Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur; vitir, Arapça kökenli olup "tek" ve ya "tek başına olan" manasındadır. Buna göre Vitir namazı, uygulamada yatsı namazının peşinden ya da gece ilerleyen saatlerde kılınır. Hanefi mezhebinde Vacip, diğer me...
Kunut Duası Okunuşu
Kunut Duası Okunuşu
Kunut Duası Okunuşu (Latin alfabesi ile): "Allahüme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.Allah...
Kunut Duaları 2
Kunut Duaları 2
Kunut Duaları 2; Kunut; itaat, huşu, kıyam ve kıraat manalarına gelir.Fıkhı bir terim olarak ise "taatte bulunmak, herhangi bir şeyden kurtulmak, hayrı elde etmek için Allah'a sığınmak ve dua etmek" manasına gelir. Kunut duaları vitir namazının 3. r...
Şafii Kunut Duası
Şafii Kunut Duası
Şafii Kunut Duası, Allahümmeh-dini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barik li fima a'tayte v ekini şerra ma kadayte feinnke vela yukda aleyke ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzu men adeyte tebarekte...
Kunut Duaları Türkçe
Kunut Duaları Türkçe
Kunut Duaları Türkçe, Kunut duaları iki tane olan ve yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunan dualardır.Kunut Duası Türkçe Okunuşu (1)Allahumme inna nestainüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minu bike ve netubü ileyk...
Kunut Duaları Okunuşu
Kunut Duaları Okunuşu
Kunut duaları okunuşu, kunut duaları Hz.Muhammed'in akşam namazını kıldığı sırada 3. rekatta inmiştir. Bu kunut dualarının indiği sırada Hz.Muhammed'in tekbir ettiği söylenmektedir. Vitir namazının 3. rekatında okunur. Faziletleri şöyledir; Hz.Muhamm...
Kunut Duaları Yerine Ne Okunur
Kunut Duaları Yerine Ne Okunur
Kunut Duaları Yerine Ne Okunur: Vitir vacip namazında kunut dualarını bilmeyenler onun yerine, "Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr" Manası: "Allah’ ım; Bize dünya ve ahiret’ te iyilik ver. Bizleri cehennemi...
Kunut Dualarının Faziletleri
Kunut Dualarının Faziletleri
"Peygamberimiz (a.s.m.) Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu. ...
Kunut Duaları Oku
Kunut Duaları Oku
"Allâhumme inna nesteînuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku men-yefcuruk""Allâhumme iyyake ne"budu ve leke nusallî ve nes...
Kunut Duaları Tefsiri
Kunut Duaları Tefsiri
Sabah Namazında Kunut Duası, Sebebi ve Yeri (Rükûdan Önce mi, Sonra mı?) Bi'ru Maûne Faciası: Kur'ân Hafızlarına Kanlı Suikast Öğle ve Diğer Namazlarda Kunût Okumanın Hükmü. Beş Vakit Namazda Kunût Okumanın Hükmü. Kunût Duasını Açıktan Okumanın...
Kunut Duaları Meali
Kunut Duaları Meali
Kunut Duaları Kunut Duaları Anlamları Allahümme inna nesteinüke venastağfirüke venestahdike Ey Allah'ım bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bize doğru yolu göstermeni dileri...
Kunut Duaları
Kunut Duaları
BismillahirrahmanirrahimAllâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.Kunut Duaları Anlamı:Alla...

 

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur
Kunut Duaları 1
Kunut Duası Okunuşu
Kunut Duaları 2
Şafii Kunut Duası
Kunut Duaları Türkçe
Kunut Duaları Okunuşu
Kunut Duaları Yerine Ne Okunur
Kunut Dualarının Faziletleri
Kunut Duaları Oku
Kunut Duaları Tefsiri
Kunut Duaları Meali
Kunut Duaları
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kunut Duaları Yerine Ne Okunur
Kunut Dualarının Faziletleri
Kunut Duaları Oku
Kunut Duaları Tefsiri
Kunut Duaları Meali
Kunut Duaları Yerine Hangi Duaları Okuyabilirim
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kunut Duaları Yerine Hangi Duaları Okuyabilirim
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022