Kunut Duaları Yerine Ne Okunur?
15 Mayıs 2024

Kunut Duaları Yerine Ne Okunur?

Kunut Duaları Yerine Ne Okunur: Vitir vacip namazında kunut dualarını bilmeyenler onun yerine, "Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr"
Manası:"Allah' ım; Bize dünya ve ahiret'de iyilik ver. Bizleri cehennemin azabından, ateşinden koru". (Bakara suresi, 2/201) okur.

Eğer bu duayı da bilmiyorsa; "Allahümmeğfirli (3 defa; Ey Allah'ım beni bağışla)" veya (3 kere; ya Rabbi Ey Rabbim)" söylemesi de câiz olur.

Kunut Duaları: Yatsı namaından sonra kılınan ve vacip olan vitir namazında Kunut Duaları olarak okunan meşhur duaların Latince okunuşu şöyledir: “Allahüme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük”. “Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahsâ azabeke, inne azâbeke bi'lküfâri mülhik"

Kunut Dualarının Türkçesi: "Ey Allah'ım; Biz senden mağfiret ve yardım dileriz, senden bizi, hidayete erdirmeni isteriz. Yalnız sana iman eder, Yalnız sana tövbe eder ve sana güveniriz. Bütün iyilikler için sana sena ederiz. Nimetlerin için sana şükrederiz. Seni inkâr etmez, sana isyan edenler ile ilgimizi keseriz.

Ey Allah'ım; Yalnızca sana ibadet eder, senin rızana kavuşmak için namaz kılar, yalnızca sana secde ederim. Senin rızana uygun olmak için çalışır, sana gelirim. Senin rahmetini bekler, senin azabından, senin gazabından korkarım. Senin azabın kafirlere mutlaka ulaşır. "

Her Müslüman vitir namazının son rekâtında, Fatiha'dan sonra okunan zammı surenin ardından rüku ya gitmeden tekbir getirerek elleri kaldırıp, tekrar bağlayarak bu duayı okur. Sonra Rükuya varır. Bir mümin İster yalnız olarak vitir vacip namazını eda etsin, isterse cemaatle kılsın, Hem cemaat hem de imam bu kunut dualarını sessiz olarak okur. Kunut'ta bu duayı okuduktan sonra Hz. Peygambere (S. A. V.) salavat getirilirse sünnete uyulmuş olur. Ama genelde herhangi uygun bir dua okuduktan sonra, tekbir getirmek İmam Azam Ebû Hanîfe'ye göre vaciptir. Diğer imamlara göre yani Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir.

Kunut Duaları Terim Olarak; yatsı namazından sonra kılınan, vitir namazı son rekâtında rükudan önce yapılan dua anlamına gelir.

Kunut Duaları Sözlükte: bir şeye böylece devam edip durmaktır. ‘Kunut, itaat, saygı, sakinlik anlamlarını da taşır. Türkçede bunun en iyi anlamını ‘divan durmak' deyimi verir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kunut Dualarının Faziletleri

Kunut Dualarının Faziletleri

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur?

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur?

Kunut Duaları Meali

Kunut Duaları Meali

Kunut Duaları Tefsiri

Kunut Duaları Tefsiri

Kunut Duaları Okunuşu Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duaları Okunuşu Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duaları Oku

Kunut Duaları Oku