kunutdualari.gen.tr https://www.kunutdualari.gen.tr Kunut Duaları, Kunut Duaları Okunuşu ve Tefsiri tr-TR hourly 1 Copyright 2019, kunutdualari.gen.tr Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0000 60 Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur https://www.kunutdualari.gen.tr/vitir-namazinda-kunut-duasi-yerine-ne-okunur.html Mon, 03 Dec 2018 14:15:48 +0000 Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur; vitir, Arapça kökenli olup "tek" ve ya "tek başına olan" manasındadır. Buna göre Vitir namazı, uygulamada yatsı namazının peşinden ya da gece ilerleyen s Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunur; vitir, Arapça kökenli olup "tek" ve ya "tek başına olan" manasındadır. Buna göre Vitir namazı, uygulamada yatsı namazının peşinden ya da gece ilerleyen saatlerde kılınır. Hanefi mezhebinde Vacip, diğer mezheplerde ise sünnet-i müekked olan Vitir namazının diğer namazlardan farkı, kunut dualarının okunmasıdır.  Resulullah Efendimiz ( S.A.V );  " Ey Kur'an ehli, vitir namazını kılın! Çünkü Allah tektir tek'i sever" buyurmuştur ki, Vitir namazı 1, 3, 5, 7,... gibi tek rekatlık namazdır. Hanefi mezhebinde üç, Şafii mezhebinde en az bir en çok onbir, malikiler ve hanbelîlerde bir rekat olarak kılınır. Üç rekat kılınan vitir namazının üçüncü rekatında, zammı sureden sonra tekbir getirilerek, Kunut duaları okunur. "Allâhümme İnnâ nesteı'nûke" ve "Allâhümme iyye kaneı'bûdû" ile başlayan Kunut Dualarını okumak İmam azam'a göre vaciptir. Vitir namazında okunacak Kunut duaları bilinmiyor ise yerine, " Rabbena âtînâ" ayeti kerimesi okunulabilir. Buda bilinmiyorsa üç kere "Allâhûmme'ğfirli" (Allah'ım beni mağfiret et)  ya da sadece üç kere "Yâ Rabbi" (Ey Rabbim) denir. Fakat, Hanefi meshebinde vacip ve diğer mesheplerde sünnet olduğunu düşünerek, vacibin ve sünnetin sürekli terki olmaması için bir an evvel Kunut Dualarını ezberleyerek, vitir namazında Kunut dualarını okumak gerekir. Daha kısa ya da daha kolay diye bunlarda devamlılık edilmez. Yoksa namazın kabul olunurluğu sıkıntıya girer.

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne OkunurVitir Namazında Kunut Duası Yerine Okunacak Ayet;

Ve minhûm meyyegurabbe(nâ) âtinâ fiddünyâ hasenetev vefilâhırati hasetev vea'zâbennâr. Bakara Suresi 201.

Anlamı;

Kimisi de, "Rabbimiz, bize dünyada bir güzellik, ahirette de bir güzellik ver, bizi ateş azabından koru!" der.

]]>
Kunut Duaları 1 https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualari-1.html Tue, 04 Dec 2018 10:57:58 +0000 Kunut Duası 1; Fıkıh terimlerinde taatte bulunmak, herhangi bir şeyden korunmak ve dua etmek anlamında, kelime itibariyle de ibadet dua ve kıyam anlamlarında olan Kunut Duası, vitir namazının üçüncü re Kunut Duası 1; Fıkıh terimlerinde taatte bulunmak, herhangi bir şeyden korunmak ve dua etmek anlamında, kelime itibariyle de ibadet dua ve kıyam anlamlarında olan Kunut Duası, vitir namazının üçüncü rekatında zammı sureden sonra tekbir getirilir okunan dualardır. Vitir namazının üçüncü rekatında Kunut duasını okumak ve tekbirini almak İmamı Azam'a göre vaciptir. İmameyn'e göre de, sünnet olarak kabul edilir. Resulullah Efendimiz ( S.A.V ) vitir namazının faziletleri hakkında şöyle buyurmuştur; " Allahu Teâlâ size bir namazı ziyade kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır". Vitir namazının dünyanın en kıymetli malından bile hayırlı olduğu bilinir. İşte Kunut duaları da bu namazın içinde okunur. Vitir namazının üçüncü rekatında okunan ayet ve süre Kuranı Kerim'den dir. Bunlar okunduktan sonra alınan tekbir ile farklı bir duruma geçilmiş olur ve burada okunan Kunut duaları, Efendimiz aleyhisselamdan rivayet edilen dualardır. Tekbir getirmeden duaları okumak, namazdaki sıradanlığı sürdürmek anlamındadır. Farklı duruma geçmenin şartı tekbirdir. Rivayete göre Hz Muhammed ( S.A.V ) Efendimiz, gece namazını kılarken, üçüncü rekatta rûkuye gideceği esnada cehennemi görmüş ve bu nedenle kendinden geçip elleri çözülmüş, bu durumdan dolayı tekrar tekbir alıp Kunut dualarını okuyarak cehennemden Allahu teâlâ'ya sığınmıştır. 

Kunut Duası 1;

Kunut duasının okunuşunu yazmadan önce, doğru bir okuyuş için Arapçasından okunması gerektiğini belirtmek gerekir. Bununla birlikte, Türkçesini okumak için bir kaç durumdan bahsetmekte fayda vardır. Koyu ve kalın harfler kalın okunur. Küçük yazan harfler peltek okunur. ' işareti olan harfler gırtlaktan okunur. Eğer Kur'an Dili bilinmiyorsa bir an önce öğrenip, Arapçasından okumak gerekir.

Kunut Duaları 1Kunut Duası 1 Okunuşu;

Âllâhümme innâ nesteı'nûke ve nesteğfiruke ve nestehdik. Ve nü.minû bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelû a'leyk. Ve nüsnî a'leykel Hayra küllehû neşküruke velâ nekfûruk. Ve neHleû ve netrukû meyyefcûruk.

Kunut Duası 1 Anlamı;

Allah'ım! Senden yardım isteriz ve senden günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanır ve Sana tövbe ederiz. Sana tevekkül ederiz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek Seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar edeni ve Sana karşı geleni bırakırız.

Vitir Namazında Okunacak Kunut Dualarına Dair Bazı Meseleler;
  • Vitir namazı, tek başına kılınan bir namaz olup, sadece Ramazan ayında cemaatle kılınır. Cemaatle kılarken, imam Kunut Dualarını sessiz okur. Cemaatte yine kendisi sessiz okur.
  • Namaza sonradan katılan kimse, yine Kunut Dualarını okur fakat, yetişemediği rakâtleri kaza ettiği zaman artık Kunut Dualarını okumaz.
  • Vitir namazında şüpheye düşüp üçüncü rekâtta mı yoksa ikinci rekâtta mı olduğunu kestiremez ise, bulunduğu rekâtta Kunut dualarını okur. Rükû ve secdelerden sonra tekrar kalkıp bir rekât daha kılar ve tekrar Kunut dualarını okur. Sonra rükû ve secdelerden sonra oturarak selam verip namazı bitirir. Eğer birinci rekâtta bu şüpheye düşerse, üçüncü rekât olma ihtimali bulunan bütün rekâtlarda Kunut dualarını okuması gerekir.
]]>
Kunut Duası Okunuşu https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-duasi-okunusu.html Tue, 04 Dec 2018 20:54:10 +0000 Kunut Duası Okunuşu (Latin alfabesi ile): "Allahüme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve Kunut Duası Okunuşu (Latin alfabesi ile): "Allahüme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.
Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusalli ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahsâ azabeke, inne azâbeke bi'lküfâri mülhik "

Not: Arap harflerinin tamamı türk alfabesinde bulunmadığından bu sadece yakın bir okuyuştur.  Anlamı bozulacağından arap alfabesini öğrenip okunması veya videolardan dinlenerek kulak aşinalığı yapılarak ezberlenmesi tavsiye olunur.

Kunut Dua'sının Türkçe Anlamı' da: (Ey Allahım; Senden mağfireti, Senden yardımı, senden hidayeti dileriz. Yalnız sana iman eder, sana tevbe eder ve sana güveniriz. Bütün iyilikler için, sana sesleniriz. Verdiğin nimetler için şükrederiz. Seni inkar etmez, sana isyan edenler ile alakamızı keseriz).
(Allahım; Yalnız sana ibadet eder, senin rızanı almak için namaz kılar, yalnızca sana secde ederiz. Senin rızana uygun olmak için çalışır, sana geliriz. Senin rahmetini bekler, senin azabından, gazabından korkarız. Senin azabın şüphesiz kafirlere ulaşır.) 

Kunut Duası Terim Olarak; yatsıdan sonra kılınan, vitir namazının son rekatı rükudan önce yapılan duadır.
Vitir namazı üçüncü rekat da Fatiha ve zammı sureden sonra ayakta iken rükuya varmadan tekbir getirilerek, eller kaldırılıp, tekrar bağlanarak kunut duası okunur. Kunut’ ta bu duayı okuyup, Hz. Peygambere (s.a.v.) salavat getirmek sünnettir.
Vitir namazı yalnız olarak ya da cemaatla kılınsın, her ikisinde de imam da cemaatte kunut duasını içinden okur. 
Hz. Muhammed aleyisselam başka zaman ve namazlarda başka Kunut duaları okuduğuna dair hadisler vardır. Ancak, Ebu Hanîfe'ye göre Kunut duası, farz namazda geçici bir süre olarak okunmuş, daha sonra nesh olunmuştur.
Kunut duasrı Vitir namazından başka namaz okunmamaktadır. Ancak bir musibet bela ve fitne, zamanlarında sabah namazı farzında okunabilir.
İmam Şafiî ile İmam Mâlik'ilere göre sabah namazı farzının rüku ile secdesi arasında, kıyam halinde kunut duası okunur. Bu durum, Malikilere göre müstehab, Şafiilerde de ise sünnettir.

Kunut Duası OkunuşuKunut Duasını Bilmeyenler Vitir Namazında Okunacaklar; "Rabbena atinafid dünya haseneten vefî'l ahireti haseneten ve kına azaben nar" (Bakara Suresinin 201. Ayeti) duasını okurlar. 

Türkçe Anlamı Olarak: (Allahım; Bize dünyada da, ahirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennemin azabından koru). Üç kere; (Allahümmeğfirli Allahim; bizi bağışla) ya da üç kere; Ya Rabbi (Ey Rabbim)" demesi de caiz olur.

‘Kunut’, itaat, huşu (saygı), sakinlik anlamını da içerir. Türkçe’ de bunu en iyi olarak ‘divan durmak’ deyimi karşılamaktadır.
Öyle ise ‘kunut’, Allah’a karşı saygı nedeniyle alçak gönüllü olup, uzun süre ayakta durma ve Allaha dua etmektir. Bu anlamıyla ‘kunut’, kıyam (ayakta durmak) demek anlamına gelir.
]]>
Kunut Duaları 2 https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualari-2.html Tue, 04 Dec 2018 21:59:29 +0000 Kunut Duaları 2; Kunut; itaat, huşu, kıyam ve kıraat manalarına gelir.Fıkhı bir terim olarak ise "taatte bulunmak, herhangi bir şeyden kurtulmak, hayrı elde etmek için Allah'a sığınmak ve dua etmek" manasına gelir. Kunut dualar Kunut Duaları 2; Kunut; itaat, huşu, kıyam ve kıraat manalarına gelir.Fıkhı bir terim olarak ise "taatte bulunmak, herhangi bir şeyden kurtulmak, hayrı elde etmek için Allah'a sığınmak ve dua etmek" manasına gelir. Kunut duaları  vitir namazının 3. rekatında okunur.

Kunut Duaları 2 Okunuşu :

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü *
Ve ileyke nes'â ve nahfidü *
Nercû rahmeteke  ve nahşâ azâbeke * 
İnne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Not: Arap harflarinin tamamı türk alfabesinde bulunmadığından bu sadece yakın bir okuyuştur.  Anlamı bozulacağından arap alfabesini öğrenip okunması veya videolardan dinlenerek kulak aşinalığı yapılarak ezberlenmesi tavsiye olunur.

Kunut Duaları 2 Anlamı :

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri  kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut Duaları 2Kunut Dualarının Fazileti :

Miraç'ta Sidre-i Münteha'ya çıkarılan Peygamberimiz orada bir rekat namaz kılmıştır. Peygamber efendimiz bir rekât daha eklemiş ve Hak Teala bir rekat daha kılmasını istemiştir. Vitir namazı, akşam namazı gibi tek olmuştur. Resulullah efendimiz üçüncü rekatı kılarken Hak Teala'nın nuruna gark olur ve Cehennemi görür. Cehennem ve içindekilerin dehşetli hallerini görünce, mübarek elleri çözülür. Tekbir alarak ellerini bağlar ve kunut dualarını okur. Cehennem ve Cehennem ehlinden Allah  C.C. sığınmıştır. Peygamber efendimiz buyururlar ki; "Allah C.C. size öyle bir namazı hediye etti ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi."3 Hadis-i şerifte vitir namazının dünyadaki elde ettiğin maldan daha kıymetli  olduğu vurgulanmaktadır.
]]>
Şafii Kunut Duası https://www.kunutdualari.gen.tr/safii-kunut-duasi.html Mon, 27 May 2019 05:42:52 +0000 Şafii Kunut Duası, Allahümmeh-dini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barik li fima a'tayte v ekini şerra ma kadayte feinnke vela yukda aleyke ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzu men adeyt Şafii Kunut Duası, Allahümmeh-dini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barik li fima a'tayte v ekini şerra ma kadayte feinnke vela yukda aleyke ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzu men adeyte tebarekte Rabbena ve tealeyte felekel-hamdu ala ma kadayte estağfirukellahümme ve etubu ileyke ve sallallahu ala Muhammedin-in nebiyyil ummuyyi ve ala Alihi Ve Sahbihi ve selleme.

Şafi Mezhebinde Kunut Duasının Türkçe Anlamı

Yüce Allah'um hidayete kavuşturmuş olduğun kişiler ile beni de hidayete kavuştur. Afiyet vermiş olduğun kişiler ile beraber bana da afiyet nasip eyle. Himaye altına aldığın kişiler ile birlikte beni de himayene al. vermiş olduğun bütün rızkları ben ve ailem için bereketli kıl. Kaza ettiğin kişilerin şerrinden beni koru. Çünkü sen her şeye hüküm edensin sana kimsenin hüküm etmeye gücü yetmez. Himayen altına almış olduğun hiç kimse zelil olmaz. Zelil etmiş olduğun kişi de aziz olmaz. Senin bereketin ve hayrın çok boldur. Sen en büyük en yüce olansın. Kaza etmiş olduğun şeyler üstüne şükür olsun iyide kötüde, şerde, hayırda senden gelir. Ey Yüce Allah'ım senden af diliyor ve sana tövbe ediyorum. Yüce Allah'ın selam ve selatı Muhammed Aleyhisselamın Ali ile Ashabının üstüne olsun. 

Şafi Mezhebinde Kunut Duasının Okunduğu Yer;

Şafi mezhebinde kunut duasını okumak kuvvetli sünnetler arasında yer almaktadır. Kunut duasını okumayı bıraktığınızda mutlaka sehiv secdesi yapmanız gerekir. Kunut duası sabah namazının farzının ikinci rekatinde rükudan ayağa kalktıktan sonra eller aynen duada açıldığı gibi açılarak ayakta okunmaktadır. Ramazan ayının ikinci yarısında vitrin en son rekatinde kunut duası okunur.  

Şafii Kunut Duasını Bilmeyen Kişi Ne Okur

Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr" (el-Bakara, 2/201) duasını okur.

Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, âhirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru".

Bunu da bilmiyorsa 3 defa; "Allâhümmeğfirlî (Allah'ım beni bağışla)" veya 3 defa; Ya Rabbî (Ey Rabbim)" demesi de câizdir.
]]>
Kunut Duaları Türkçe https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualari-turkce.html Thu, 06 Dec 2018 10:33:22 +0000 Kunut Duaları Türkçe, Kunut duaları iki tane olan ve yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunan dualardır.Kunut Duası Türkçe Okunuşu (1)A Kunut Duaları Türkçe, Kunut duaları iki tane olan ve yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunan dualardır.

Kunut Duası Türkçe Okunuşu (1)

Allahumme inna nestainüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minu bike ve netubü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel hayra küllehü neşkürüke ve la nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlamı,

Allah'ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, Senin razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanır, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duaları TürkçeKunut Duası Türkçe Okunuşu (2)

Allahumme iyyake na'budu ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidu nercu rahmeteke ve nahsa azabeke inne azabeke bilkuffari mülhık.

Anlamı,

Allah'ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılar, ancak sana secde ederiz. Sadece sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.
]]>
Kunut Duaları Okunuşu https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualari-okunusu.html Fri, 07 Dec 2018 04:48:48 +0000 Kunut duaları okunuşu, kunut duaları Hz.Muhammed'in akşam namazını kıldığı sırada 3. rekatta inmiştir. Bu kunut dualarının indiği sırada Hz.Muhammed'in tekbir ettiği söylenmektedir. Vitir namazının 3. rekatında okunur. Fa Kunut duaları okunuşu, kunut duaları Hz.Muhammed'in akşam namazını kıldığı sırada 3. rekatta inmiştir. Bu kunut dualarının indiği sırada Hz.Muhammed'in tekbir ettiği söylenmektedir. Vitir namazının 3. rekatında okunur. Faziletleri şöyledir; 
Hz.Muhammed (S.a.v) vitir namazının vakti ve faziletleri hakkında şöyle buyurmuştur; Allah size bir namaz kıldı ki, o namaz kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte bu sözleriyle vitir namazını hayırlı etmiştir. Bu vitir namazı dünyada ki en kıymetli mallardan daha da hayırlı olduğu bilinmektedir.
Yatsı namazının hemen ardından kılınan vitir namazının 3. rekatında okunan duaya kunut duaları denir. Kelime anlamı ibadet, dua ve kıyam anlamına gelmektedir. İslam terimlerindeyse herhangi bir şerden kurtulmak, itaatte bulunmak ve dua etmek anlamındadır. Gelelim şimdi kunut dualarının okunuşuna...

Kunut Duaları 1

Okunuşu
Allahümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdike ve nü'minü bike ve nétûbü ileyke ve netévekkelü aleyke ve nüsni aleykél hayrâ küllehû neşküruke ve la nekfûruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Anlamı
Ya Allahım, senden yardım, hidâyet ve mağfiret dileriz. Sana iman eder, sana tövbe eder, sana güvenip dayanırız. Her hayırımla zatına sena eder (ni'metlerine) şükrederiz. Asla seni (inkar ile) küfretmeyiz. Sana isyan edenleri alaşağı ederiz. Ve terk ederiz.

Kunut Duaları 2

Kunut Duaları OkunuşuOkunuşu
Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve iléyke nes'â ve nahfîdü nercü râhmeteke ve nahşâ azâbeké inne azâbeke bil-küffari mülhık.

Anlamı
Ya Allahım, ancak sana ibadet eder, yalnız senin için namaz kılar ve secde ederiz. Ancak sana (kulluk) için çalışır ve koşarız. Rahmetine umar, azâbından da korkarız. Zira senin azabın kafirlere ulaşıcıdır.
]]>
Kunut Duaları Yerine Ne Okunur https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualari-yerine-ne-okunur.html Fri, 07 Dec 2018 05:08:59 +0000 Kunut Duaları Yerine Ne Okunur: Vitir vacip namazında kunut dualarını bilmeyenler onun yerine, "Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr" Manası: "Allah’ ım; Bize dün Kunut Duaları Yerine Ne Okunur: Vitir vacip namazında kunut dualarını bilmeyenler onun yerine, "Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr" 
Manası: "Allah’ ım; Bize dünya ve ahiret’ te iyilik ver. Bizleri cehennemin azabından, ateşinden koru". (Bakara suresi, 2/201) okur. 

Eğer bu duayı da bilmiyorsa; "Allahümmeğfirli (3 defa; Ey Allah'ım beni bağışla)" veya (3 kere; Ya Rabbi Ey Rabbim)" söylemesi de câiz olur.

Kunut Duaları: Yatsı namaından sonra kılınan ve vacip olan vitir namazında Kunut Duaları olarak okunan meşhur duaların Latince okunuşu şöyledir: “Allahüme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük”. “Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahsâ azabeke, inne azâbeke bi'lküfâri mülhik"

Kunut Duaları Yerine Ne OkunurKunut Dualarının Türkçesi: "Ey Allah’ım; Biz senden mağfiret ve yardım dileriz, senden bizi, hidayete erdirmeni isteriz. Yalnız sana iman eder, Yalnız sana tövbe eder ve sana güveniriz. Bütün iyilikler için sana sena ederiz. Nimetlerin için sana şükrederiz. Seni inkar etmez, sana isyan edenler ile ilgimizi keseriz.

Ey Allah’ım; Yalnızca sana ibadet eder, senin rızana kavuşmak için namaz kılar, yalnızca sana secde ederim. Senin rızana uygun olmak için çalışır, sana gelirim. Senin rahmetini bekler, senin azabından, senin gazabından korkarım. Senin azabın kafirlere mutlaka ulaşır." 

Her Müslüman vitir namazının son rekatında, Fatiha’dan sonra okunan zammı surenin ardından rüku ya gitmeden tekbir getirerek elleri kaldırıp, tekrar bağlayarak bu duayı okur. Sonra Rükuya varır. Bir mümin İster yalnız olarak vitir vacip namazını eda etsin, isterse cemaatle kılsın, Hem cemaat, hem de imam bu kunut dualarını sessiz olarak okur. Kunut’ ta bu duayı okuduktan sonra Hz. Peygambere (s.a.v.) salavat getirilirse sünnete uyulmuş olur. Ama genelde herhangi uygun bir dua okuduktan sonra, tekbir getirmek İmam Azam Ebû Hanîfe' ye göre vaciptir. Diğer imamlara göre yani Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir.

Kunut Duaları Terim Olarak; yatsı namazından sonra kılınan, vitir namazı son rekatında rükudan önce yapılan dua anlamına gelir.

Kunut Duaları Sözlükte: bir şeye böylece devam edip durmaktır. ‘Kunut, itaat, saygı, sakinlik anlamlarını da taşır. Türkçe’ de bunun en iyi anlamını ‘divan durmak’ deyimi verir.
]]>
Kunut Dualarının Faziletleri https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualarinin-faziletleri.html Fri, 07 Dec 2018 23:44:37 +0000 "Peygamberimiz (a.s.m.) Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı g "Peygamberimiz (a.s.m.) Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu. İşte Peygamberimiz üçün-cü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.,"3

Başka bir rivayette ise, Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail (a.s.) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah'a sığındı.

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi."4 Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

Kunut Dualarının Faziletleri

Bütün bu rivayetler ve hikmetleri ile birlikte, ibâdetlerle ilgili meselelerde aranan esas husus, Peygamberimiz nasıl kılmış ve tatbik etmişse, onu taklit edip yapmaktır. Zaten hikmet ve maslahatların sadece bir teşvik tarafı bulunmaktadır.

1. et-Tahtâvî, s. 305; Nimet-i islâm, s. 308.

2. Secde Sûresi, 23.

3. Ruhu'l-Beyan, 4:413-414.

4. Ebû Dâvud, Salât:336.

Mehmed Paksu, Sorulu-Cevaplı İbadet Hayatımız]]>
Kunut Duaları Oku https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualari-oku.html Sat, 08 Dec 2018 06:59:25 +0000 "Allâhumme inna nesteînuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku men-yefcuruk""Allâhumme iyyake n "Allâhumme inna nesteînuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku men-yefcuruk"


"Allâhumme iyyake ne"budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nesâ ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-kuffâri mülhık"
Kunut Duaları Oku]]>
Kunut Duaları Tefsiri https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualari-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 13:56:23 +0000 Sabah Namazında Kunut Duası, Sebebi ve Yeri (Rükûdan Önce mi, Sonra mı) Bi'ru Maûne Faciası: Kur'ân Hafızlarına Kanlı Suikast Öğle ve Diğer Namazlarda Kunût Okumanın Hükmü. Beş Vakit Namazda Kunût Okum Sabah Namazında Kunut Duası, Sebebi ve Yeri (Rükûdan Önce mi, Sonra mı)

Bi'ru Maûne Faciası: Kur'ân Hafızlarına Kanlı Suikast

Öğle ve Diğer Namazlarda Kunût Okumanın Hükmü.

Beş Vakit Namazda Kunût Okumanın Hükmü.

Kunût Duasını Açıktan Okumanın Hükmü.

Sabah Namazında Kunût Sadece Musibet Anında Okunur

Vitir Namazında Okunan Kunût Duası

M)-Kunût Duaları

• Sabah Namazında Kunüt Duası, Sebebi ve Yeri (Rükûdan Önce mi, Sonra mı)

• Öğle ve Diğer Namazlarda Kunût Okumanın Hükmü

• Beş Vakit Namazda Kunût Okumanın Hükmü

• Kunüt Duasını Açıktan Okumanın Hükmü

• Sabah Namazında Kunût Sadece Musibet Ânında Okunur

• Vitir Namazında Okunan Kunût Duası

Kunut Duaları Tefsiri m)-Kunût Duaları

Kunût; kelime olarak itaat, huşu, dua ve kıyam manalarına gelmektedİr.İbnü'l-Enbâri kuılûtun dört kısımda olduğunu belirtti ve bunların da; namaz, uzunca kıyamda durmak, itaat ve sükûttan İbaret olduğunu söyledi:

1-Sukût, ve huşu manası:

Zeyd b. Erkanı şöyle anlattı:

'Bizden birisi hacetini kardeşinden isteyecek şekilde biz namazda konuşurduk, sonunda şu ayet indi ve biz namazda susmakla emrolunduk'. Ayetin meali: 'Namazları ve orta namazını devamlı kılın! Huşu içinde (bu emirleri) Allah için yerine getirin!' (Bakara2/238)

2-Kıyam manası:

Câbir'den: Rasûluilah şöyle dedi:

"Namazın efdali kunûtu (kıyamı) uzun olanıdır."

3-İtaal manası:

"İffetini korumuş olan, îmran kızı Meryem'i de (Ailah örnek gösterdi). Biz, ona muzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden İtaat eden­dendi" (Tahrim, 66/12) SÎstılah olarak kunût duası bazı namazlarda okunan dua anlamındadır. Rasûluilah'in ünnetinde kunûtun üç şekilde olduğu görülmektedir:i-Zalimler için beddua, 2-Mazlumlar için dua, 3-Kişinin kendisi ve ümmeti için dua. Bunların örnekleri İle ilgili hadisler aşağıda zikredilmektedir]]> Kunut Duaları Meali https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualari-meali.html Sun, 09 Dec 2018 03:50:54 +0000 Kunut Duaları

Kunut Duaları

Kunut Duaları Anlamları

Allahümme inna nesteinüke venastağfirüke venestahdike Ey Allah'ım bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bize doğru yolu göstermeni dileriz.
Venü'minü bike venetubu ileyke venetevekkelü aleyke Sana inanıyor, sana tövbe ediyor ve sana güveniyoruz.
Venüsni aleykel hayra küllehu neşkürüke vela nekfürüke Seni hayırla anıyor ve övüyoruz. sana şükrediyoruz; nankörlük etmiyoruz.
Venahleu venetrükü men yefcürük. Sana isyan içinde olanlardan uzağız; onlara katılmıyoruz.
Allahümme iyyakena'büdü veleke nusalli venescüdü veileyke nes'a Ey Allah'ım! Yalnız sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılar, secde ederiz. Senin hoşnutluğunu kazanmak için çaba harcarız.
Venahfidü nercu rahmeteke venahşa azabeke Azabından korkar, rahmetini umarız.
İnne azabeke bilküffari mülhik. Senin azabın inkar edenlere mutlaka erişir.
Kunut Duaları Meali]]>
Kunut Duaları https://www.kunutdualari.gen.tr/kunut-dualari.html Sun, 09 Dec 2018 16:39:02 +0000 Kunut Duaları Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkü Kunut Duaları Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

kunut duaları

Kunut Duaları Anlamı:

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.


Kunut Duaları

Kunut Duaları Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

kunut duaları

Kunut Duaları Anlamı

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.
]]>